Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Č. 8/2008

 

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE BLATCE DNE 28.8.2008

 

Přítomno všech 7 zastupitelů obce.

Ověřovatelé zápisu dnešního zasedání: p.Kužela, p. M.Rampouch

 

Zastupitelstvo obce schválilo:

1)      Program zasedání v počtu hlasů 7 pro.

2)      Mimořádnou odměnu pro pana Nováka za údržbu veřejné zeleně ve výši 2.500,-Kč hrubého v počtu hlasů 6 pro, zdržel se p. Novák.

3)      Splacení první splátky za propusť a chráničku na čističku odpadních vod ve výši 42.300,- společnosti SaM, zbylých 40tis Kč bude splaceno příští rok jako bezúročná směnka v počtu hlasů 7 pro.

4)    Zažádání obce Blatce o sponzorský dar společnost SaM Česká Lípa počtu hlasů 7 pro.

5)    Záměr obce investovat peníze z dotace od SaM do projektu na rekonstrukci budovy OÚ v počtu hlasů 7 pro.

6)    Záměr investice a žádosti o dotaci pro rok 2009 na opravu dalších úseků obecních komunikací – oprava silnice horní části Housky a zbytek na opravu serpentin na Blatce počtu hlasů 7 pro.

Zastupitelstvo obce informovalo o:

1)     Paní Laštovková informovala o výměně kontejneru na plast u OÚ, o předvolebním setkání starostů, o dopracování dokumentace u dotace na opravu silnice, o ústně přislíbené dotaci na vypracování 1.etapy územního plánu.

2)      Koubek o údržbě veřejného osvětlení.

3)      P. Novák o posečení trávy u hasičárny a na dalších obecních pozemcích.

4)      Paní Čížkovská o prostudování podkladů (výměry pozemků a možné záměny) ve věci restituce pana Klimeše a možných variantách řešení.

5)      Paní Laštovková informovala o podání žádosti o cestu v Myší díře.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)     Záměr obce Blatce požádat pana Šimonka o sponzorský dar na základě opravené silnice na Housku.

2)     Uhrazení dlužné částky paní Krausovou na základě platebního rozkazu Obvodního soudu Prahy 9 ve výši 7.845,50Kč.

 

Termín příštího zasedání: 25.9.2008 od 18.00 hod. na obecním úřadě.

 

 

V Blatcích dne 28.8.2008

       Mgr. Helena Laštovková                                Ing. Dagmar Čížkovská

        Starostka obce                                           místostarostka obce