Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Č. 13

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE BLATCE DNE 14.12.2006

Přítomno všech 7 zastupitelů obce

 

1.                  Schválení programu zasedání + přidání bodů: členové kulturní a finanční komise, seznámení s hospodařením obce za měsíc prosinec 2006, příspěvek p. Studničky k záměně čísla evidenčního 75,  připomínka p. Studničky k zasedání obce č. 6 – vyplacení odstupného, seznámení paní Paluskové s uzávěrkou roku 2006. Hlasování: 7 pro. Návrh schválen.

 

2.                  Návrh paní Laštovkové pro schválení rozpočtového provizoria na rok 2007, návrh rozpočtu na rok 2007  bude vytvořen za pomoci p. Wolfa v lednu r. 2007. Hlasování: 7 pro. Rozpočtové provizorium pro rok 2007 bylo schváleno.

 

3.                  Do konce roku proběhne inventarizace majetku obce za účasti pí Wolfové, p. Koubka a p. M. Rampoucha.

 

4.                  Návrh paní Laštovkové pro vyplacení odměn zastupitelům za prosinec 2006 v prosinci 2006. Hlasování: 7 pro. Návrh schválen.

 

5.                  Určení pravomocí 1.místostarosty. V době nepřítomnosti starostky přejímá veškeré pravomoci 1.místostarosta. Hlasování: 6 pro, zdržel se: p. Studnička

 

6.                  Seznámení s dopravní obslužností na rok 2007.

 

7.                  Návrh paní Laštovkové o zacvičení paní Wolfové – účetní obce Blatce na MÚ Mšeno, na základě smlouvy na dobu určitou. Dále zakoupení  softwaru od firmy Alis za cca 10.000,- Kč. Hlasování: 6 pro, zdržel se: p. Studnička. Návrh schválen.

 

8.                  Přijmutí vyhlášky o odpadech. Návrh paní Laštovkové – výše ročního poplatku pro osoby bez trvalého pobytu v obci: 500,- Kč/nemovitost/rok, osoby s trvalým pobytem: 250 ,- Kč/osoba/rok. Osvobození dětí do 15 let. Platba do konce června daného roku buď na účet obce či osobně na obecním úřadu. Hlasování: pro 5, zdržel se: p. L. Rampouch, p. Studnička. Návrh schválen – vyhláška o odpadech přijata s platností od 1.1.2007.

 

9.                  Prořezání a znovu osázení cesty na Roveň. Návrh p. Koubka, že by p. Wolf svépomocí vyřezal staré a nemocné dřeviny podél cesty. Znovu osázení cesty je rozjednáno na CHKO Kokořínsko p. M. Rampouchem, stanovisko CHKO bude známo do poloviny ledna r. 2007. Hlasování: 7 pro. Návrh schválen.           Zároveň navrhnuto zpevnění této příjezdové cesty, což bude jedna z priorit v jarních měsících příštího roku.

 

10.              Návrh paní Laštovkové o zřízení živnosti obce Blatce na provozování vod a kanalizací (desinfekce vodovodního řádu atd.), čímž obci odpadnou pravidelné platby za tyto služby. Hlasování: 7 pro. Návrh schválen.

 

DISKUSE:

 

11.              Paní Palusková seznámila zastupitelstvo obce s uzávěrkou roku a s nutností zkontrolovat jednotlivé položky v rozvaze z důvodu oprav – bankovní opravy do konce roku 2006, nebankovní opravy do konce ledna 2007.

 

12.              Určení členů finanční a kontrolní komise. Finanční komise – předseda p. Koubek, členové pí Gabrielová a p. Brodský. Kulturní komise – předseda p. L. Rampouch, členové B. Rampouchová a I. Koubková.

 

13.              Zařazení bodu z usnesení č. 10 – problematika studny na Housce a pronájem travnatého porostu se odkládají na lednovou či únorovou schůzi zastupitelstva.

 

14.              Zpráva 1.místostarosty p. M. Rampoucha o hospodaření obce. Zůstatek na obecním účtu je cca 70.000,- Kč.

 

15.              Zpráva p. Studničky o původu  záměny čísla evidenčního 75 (budova OÚ Blatce, eč. 79). První zmínky o této chybě jsou z roku 1981, při pojistné události r. 1992, smlouva o pronájmu z r. 1992, osvědčení o stavu komínu z r. 1992, koncesní listina pí Kašparové z r. 1992.

 

16.              Připomínka p. Studničky k zasedání obce č. 6/2006 - rozhodnutí o vyplacení 3.měsíčního  odstupného bývalému starostovi dle finanční situace OÚ Blatce, nejpozději do konce r. 2006. Odstupné nebude vyplaceno, viz. Usnesení č. 7 a 8.

 

17.              Rozhodnutí o termínu příštího zasedání zastupitelstva dne 18.1.2006 v 18,00 hod v budově obecního úřadu. Hlasování: 6 pro, nepřítomen: p. Studnička

                                    

V Blatcích dne 17.12.2006                                          Mgr. Helena Laštovková

                                                                                   Starostka obce Blatce