Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Č. 5/2009

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 5.5.2009

Přítomno : 7 zastupitelů obce

Ověřovatelé zápisu dnešního zasedání : p. L. Rampouch, p. Koubek

Zastupitelstvo obce schválilo :

1)      Program veřejného zasedání v počtu 7 hlasů pro.

2)      Pí. Gabrielovou do funkce druhé místostarostky . Přebírá funkční náplň a platnou odměnu za odstoupenou pí. Čížkovskou.  v počtu 4 hlasy pro a 3 zastupitelé p. M. Rampouch, p. L. Rampouch a p. Kužela se zdrželi hlasování.

3)      Postup opatření k zajištění vody na Rovni v počtu 7 hlasů pro, který bude následující :

-          p. Wolf  bude měřit spotřebu a stav vody po dobu 10 dnů

-          v případě negativního výsledku bude zažádáno o vodohospodářské povolení na vrt, který bude realizován na obecním pozemku.

Termín příštího zasedání 21.5.2009 od 18,00 hod. na obecním úřadě zůstává.

V Blatcích 5.5.2009

Mgr. Helena Laštovková                                        Jindřiška Gabrielová Peprná

       starostka obce                                                   2. místostarostka obce