Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Č. 3/2008

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE BLATCE DNE 27.3.2008

Přítomno všech 7 zastupitelů obce.

Ověřovatelé zápisu dnešního zasedání: p. Studnička, p. L.Rampouch

Zastupitelstvo obce schválilo:

1) Program zasedání a zařazení dalších bodů: schválení rozpočtové změny č.2/2008, schválení rozpočtového výhledu na rok 2009/2010-  v počtu hlasů 7 pro.

2) Umístění kontejneru na sběr elektrozařízení a baterií v budově OÚ v počtu hlasů 7 pro.

3) Žádost paní Havlové, Blatce 39, o prominutí poplatku za odpady v počtu hlasů 7 pro.

4) Schválilo určení místa pro ochranu osob v případě nouzového stavu jako budovu OÚ v počtu hlasů 7 pro.

5) Strategický plán LAG Podralsko na období 2007-2013 v počtu hlasů 6 pro, zdržel se p.Studnička.

6) Rozpočtové změny č.2/2008 v počtu hlasů 7 pro. Rozpočtové změny jsou přílohou zápisu.

7) Rozpočtový výhled na rok 2009/2010 v počtu hlasů 7 pro. R. výhled je přílohou zápisu.

8) Po prověření zaplacení daně z prodlení  z převodu nemovitostí  za období starostování p. Studničky je již vše splaceno a tato částka z prodlení nebude na p. Studničkovi vyžadována k náhradě , i když to byla prokazatelně jeho chyba, v počtu hlasů 5 pro, proti p. M.Rampouch, zdržel se p. Studnička.

Zastupitelstvo obce informovalo o:

1) Paní Čížkovská o nepodání žádosti o dotaci na výstavbu ČOV u LK z důvodu nutnosti přepracování projektu.

2) Pan Koubek o výběru vodného, o pokácení lípy před budovou OÚ.

3) P. Novák o kontrole lesů, o demontáži starého topení v budově OÚ. Obec moc děkuje p. M. Rampouchovi, p. L. Rampouchovi, p. Koubkovi a p. Novákovi za demontáž topení.

4) Paní Laštovková o plánované kontrole z hospodaření obce, o perorální vakcinaci lišek, o zaplacení daně z převodu nemovitostí, o nutnosti výměny občanských průkazů.

5) P. M.Rampouch o změnách ve výši odměn jednotlivých zastupitelů z důvodů daňových změn, o podání žaloby manželů Pokorných a p. Kalaše na obec Blatce ve věci restituce pozemků, o jednání s panem Holubem a p. Cihelkou o zaměření cesty k vodárně.

6) P. Studnička kontrole plateb na FÚ v České Lípě za dobu jeho starostování.

7) Žádosti manželů Antošových o znovuprojednání ceny vodného. Manželům Antošovým bude navrhnuto připojení se na vodovodní rád pitné vody.

8) Žádosti mysliveckého sdružení Beškov – Blatce o sjednání nápravy ve věci toulajících se psů. Občané budou upozorněni na možná rizika volně pobíhajících psů bez přímého dohledu majitele.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)  Začínající výkopové práce na osvětlení na Housce.

2) Dohodu o zaměření obecních lesů s firmou Hrdlička na dobu 5let.

3) Zákaz vjezdu do obecních lesů všem dopravním prostředkům.

4) Možnost drobné samovýroby palivového dřeva občanů obce po předešlém jednání s OÚ.

5) V období starostování p. Studničky byly FÚ zjištěny nedostatky v placení některých poplatků a na základě této chyby je obec povinna zaplatit platový výměr na penále ve výši 520,- Kč a 1680,-Kč za rok 2004 a 2005.

Termín příštího zasedání:  24.4.2008 od 18.00 hod na obecním úřadě.

V Blatcích dne 27.3.2008                  

Mgr. Helena Laštovková              Ing. Dagmar Čížkovská            

Starostka obce                                místostarostka obce