Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Č. 3/2007

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE BLATCE DNE 22.3.2007

Přítomno všech 7 zastupitelů obce

1. Schválení programu zasedání. Hlasování: 7 pro. Návrh schválen.

2. Určení ověřovatelů zápisu dnešního zasedání: p. Koubek a p. Novák.

3.  Kontrola plnění usnesení č. 2/2007 ze dne 15.2.2007

4. Zprávy o činnosti od posledního zasedání.

5. Schválení poplatku za vodu za rok 2006 ve výši 18,- Kč/m³

Hlasování: 6 pro, proti: p. Studnička. Návrh schválen.

Návrh na cenu vody na rok 2007 za 1m³ ve výši 25.-Kč.

Hlasování: 6 pro, zdržel se: p. Studnička. Návrh schválen.

Návrh na cenu vody pro obecní hostinec  ve výši 36,50,-Kč/m³.

Hlasování: 6 pro, zdržel se: p. Studnička. Návrh schválen.

6.  Návrh smlouvy na odpady s firmou Ave – odpady Mšeno. Smlouva na 10 let.

Hlasování: 6 pro, proti: p. Studnička. Návrh schválen.

7.  Malování hostince – schválení ceny a termínu. Cena 27.220,-, fa Petr Štráchal, započetí prací po 1.4.2007.

Hlasování: 6 pro, proti: p. Studnička Návrh schválen. (p. Studnička žádá o zápis, že je pro privatizaci).

8. Pořízení nového kabelu do vodárny na Tubož.

9. Oprava místních komunikací a vytvoření projektu na jejich celkovou rekonstrukci, firma SaM Silnice a Mosty, Česká Lípa. Bude financováno ze sponzorského daru.

Hlasování: 6 pro, zdržel se: p. Studnička. Návrh schválen.

10. Dohody o provedení práce: P. Wolf, p. Kužela a dohoda o pracovní činnosti: pí Wolfová.

11. Oznámení, že ještě není nájemce hospody v budově OÚ.

12. Plán zahájení stavebních prací na čekárně Pod Houskou. P. Aleš Krejča – stavební dozor.

13. Firma Enprospol provede rekonstrukci volného elektrického vedení.

14.  Zvolení likvidační komise ve složení: pí Čížkovská, p. Novák, p. L.Rampouch.

Hlasování: 7 pro. Návrh schválen.

15. Podepsání smlouvy s obcí Doksy o zajištění požární ochrany pro obec Blatce.

Hlasování: 7 pro. Návrh schválen.

16.  Informace o rozpočtových změnách.

Hlasování: 6 pro, zdržel se: p. Studnička. Návrh schválen.

17.  Informace o nesplácení pí Krausové dle splátkového kalendáře, informovanost pro Beškov pomocí P.O.Boxu.

 

 

 

V Blatcích dne 22.3.2007                                          Mgr. Helena Laštovková

                                                                                  Starostka obce Blatce