Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Č. 1/2007

 

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE BLATCE DNE 18.1.2007

 

Přítomno všech 7 zastupitelů obce

 

1.                  Schválení programu zasedání + přidání bodu: pan Studnička předává dopis od paní Paluskové pro zastupitelstvo obce Blatce o včasném nedodání změn v rozpočtu za rok 2006 a tím nesplnění předem dohodnutých podmínek vzájemné spolupráce. Hlasování: 7 pro. Návrh schválen.

 

2.                  Určení ověřovatelů zápisu dnešního zasedání: p. Koubek a p. Novák.

 

3.                  Kontrola plnění usnesení č. 13/2006 ze dne 14.12.2006

 

4.                  Zprávy o činnosti od posledního zasedání: místostarosta p. M. Rampouch informoval o provedených rozpočtových změnách, místostarostka D.Čížkovská informovala o vytvoření nových webových stránek obce Blatce pro snadnější aktualizaci, www.blatce.estranky.cz, p. Koubek informoval o výměně přetlakového ventilu ve vodárně Blatce, o poruše veřejného osvětlení, o provedené finanční kontrole – kontrola účetních dokladů, nutno prověřit některé faktury. Starostka paní H. Laštovková  informovala o úpravě termínů vývozu tříděných odpadů firmou REMONDIS, kdy kontejnery budou vyváženy až na naši výzvu. Dále o domluvě s p. Šmolou o  protahování cesty u Ledvinkových, sazba 150 Kč za půl hodiny. Dále o nevyzvednutí doporučeného dopisu paní Krausové o nedodržení splátkového kalendáře a o jeho znovu poslání (telefonicky dohodnuto s pí Krausovou).

 

5.                  Seznámení s pracovní náplní předsedů výborů. Předsedové výborů byli seznámeni se svou pracovní náplní.

 

6.                  Schválení rozpočtových změn za rok 2006. Provedeny rozpočtové změny v příjmech   + 249.000,- Kč a ve výdajích + 293.800,- Kč. Hlasování: 6 pro, proti: p. Studnička. Návrh schválen.

 

7.                  Schválení vstupu obce Blatce do svazku obcí Máchův kraj.  Paní H. Laštovková seznámila zastupitele obce s podmínkami členství ve svazku obcí (přijetí členu – poplatek 1000,- Kč, +3 Kč za každou trvale žijící osobu), s možnostmi využití tohoto svazku a s jeho výhodami pro obec Blatce. Hlasování: 7 pro. Návrh schválen.

 

8.                  Schválení uzavření smlouvy s firmou ASEKOL na bezplatný odběr elektroniky.  Hlasování: pro 7. Návrh schválen.

 

9.                  Schválení programu  obnovy vesnice. Program obnovy vesnice je jednou z podmínek při žádání o dotace, budou osloveni odborné subjekty, které by  program obnovy vesnice vypracovaly, bude zahrnovat dokončení rekonstrukce budovy obecního úřadu Houska 79, revize stavu silnic a předpokládané výše oprav atd. Předběžná cena vyhotovení programu obnovy vesnice – cca několik tisíc Kč. Hlasování: 7 pro. Návrh schválen.          

 

10.              Návrh rozpočtu na rok 2007. Zastupitelé obce byli seznámeni s návrhem rozpočtu pro rok 2007. Hlasování: 7 pro. Návrh schválen.

 

11.              Záležitosti došlé po zveřejnění pozvánky. Žádost p. Vladimíra Knapa o odpuštění platby za měsíc únor za nájem – prostor hospody a vybrání si dovolené. Hlasování: 6 pro, nepřítomen: p. Studnička. Žádost schválena.

 

DISKUSE:

 

12.              Nutno napsat Libereckému kraji odbor dopravy o stavu státních silnic v okolí obce (úsek Konrádov – Dubá a Ždírec – Blatce) a požádat je o opravy těchto úseků. Dopis napíše  a Liberecký kraj požádá D.Čížkovská.

 

13.              Poděkování zastupitelstva obce Blatce panu M. Novákovi za vyčištění - prořezání okolí cesty nahoru do Blatců.

 

14.              Rozhodnutí o termínu příštího zasedání zastupitelstva dne 15.2.2007 v 18,00 hod v budově obecního úřadu. Hlasování: 6 pro, nepřítomen: p. Studnička

                                    

 

 

 

 

 

V Blatcích dne 18.1.2007                                             Mgr. Helena Laštovková

                                                                                     Starostka obce Blatce