Jdi na obsah Jdi na menu
 


POZVÁNKA

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce

Termín konání: čtvrtek 24.4. 2008 od 18.hod.

Místo konání: Obecní úřad Blatce Houska 79

PROGRAM:

1. Zahájení.

2. Schválení programu zasedání.

3. Ustanovení ověřovatelů zápisu.

4. Kontrola plnění usnesení ze dne 27.3.2008.

5. Zprávy starostky, místostarostů a předsedů výborů o jejich činnosti od posledního zasedání.

6.Žádost občanů Beškova o štěrk na místní komunikaci.

7.Informace starostky o probíhajících dotačních řízeních a přepracování projektu na ČOV.

8.Informace p. Koubka o novém chlorátoru ve vodárně na Blatcích.

9.Určení místa a data pro přistavení kontejneru na velkoobjemový a nebezpečný odpad.

10.Informace p. Rampoucha o jednáních o cestě k vodárně.

11.Informace o kontrole hospodaření z Krajského úřadu.

12.Informace o dani z nemovitosti.

13.Informace p.Nováka o čištění sklepů na Tuboži.

14.Záležitosti došlé po zveřejnění pozvánky.

15.Diskuze.

16.Závěr.

                                                  Helena Laštovková

                                                  starostka obce

.